Vrienden
Stichting vrienden van kinderboerderij De Trotse Pauw is op gericht met als doel het generen van middelen, fondsen en donaties. Door samen met de kinderboerderij verschillende activiteiten te organiseren hoopt de vriendenclub de boerderij te ondersteunen. Zij gaan zorgen voor o.a. nieuwe hokken, educatief materiaal en kunnen helpen bij het financieren van verschillende klussen.

Ook u kunt vriend worden door een bedrag van ‚ā¨ 10,- (meer mag ook) over te maken op rekeningnummer NL87 RABO 0180 7280 16 onder vermelding van uw naam en e-mail adres.U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief en informatie over activiteiten op de kinderboerderij.

Bedrijven en verenigingen kunnen de stichting steunen door een vogelhuisje te sponsoren.
Voor een bedrag van 100,-, 200,- of 300.- euro per jaar krijgt u een vogelhuisje in onze zogenaamde sponsorboom op het erf van de kinderboerderij.

Heeft u nog vragen of wilt u de stichting helpen met sponsoring neem dan gerust contact op via trotsepauw@gmail.com.
U kunt Stichting Vrienden Van de Trotse Pauw ook volgen op Facebook.
De Stichting heeft de ANBI-status


Vogelhuisjes in onze zogenaamde sponsorboom.

Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse
Stichting Vrienden Van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse.
Email: trotsepauw@gmail.com / Facebook
Postadres: Marrewijkpad 101, 3201 PK Spijkenisse
Kamer van Koophandel inschrijfnummer: KVK 60706406
Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0180 7280 16
ANBI-status
Naam organisatie
Stichting Vrienden Van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse2
RSIN nummer: 8540 24 840
KvK nummer: 607064063
Internetadres: www.vriendenvandetrotsepauw.nl
Contact:
Postadres: Marrewijkpad 101, 3201 PK Spijkenisse
mail: trotsepauw@gmail.com
Doelstelling
De stichting stelt zich tot doel; het generen van inkomsten en het financieel ondersteunen van kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse.
Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanschrijven van fondsen, sponsoring, donaties, advertentiegelden, verkoop van boerderijproducenten exploitatie van een verkooppunt voor koffie/thee etc.

Bestuurders 
Adrie Tilburg, voorzitter
Peter de Vette, penningmeester
Peter Visser, algemeen bestuurslid
Bert de Winter, secretaris

Beloningsbeleid
Binnen de stichting ontvangt geen enkele bestuurder een beloning voor zijn of haar werkzaamheden.
Activiteiten
Ondersteuning van activiteiten op de kinderboerderij zoals het paasfeest, schaapscheren, appelmoes maken, winterinstuif etc.
Tijdens deze activiteiten worden donateurs geworven en boerderijproducten verkocht. Verder worden bedrijven/instellingen/fondsen actief benaderd voor sponsoring.
Bericht van de penningmeester.
De Stichting Vrienden Van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse kan alleen bestaan door uw vrijwillige giften.
De stichting heeft hiervoor de ANBI-status aangevraagd en gekregen bij de Belastingdienst. Door deze status is het voor u mogelijk om uw gift af te trekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Bij het aftrekken van de giften heeft u echter te maken met een drempelbedrag en daarnaast is er nog een maximum gesteld aan het af te trekken bedrag. In veel gevallen komt men niet over de drempel of slechts voor een klein gedeelte en zijn giften dus niet of slechts voor een gedeelte aftrekbaar.
Er is een fiscale regeling waar u het volledige bedrag van uw gift kan aftrekken. Dit wordt ook wel de periodieke gift of periodieke schenking genoemd. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met de stichting waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag te schenken.
Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Deze overeenkomst kan vanaf 2014 door de donateur zelf en de stichting worden opgesteld door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst.
Als u interesse heeft om van deze laatste optie gebruik te maken, neem dan contact op met de penningmeester via trotsepauw@gmail.com
0
Your Content Goes Here